O spółce

Firma koncentruje się na obsłudze logistycznej produktów i surowców chemicznych oraz kompleksowej obsłudze bocznic kolejowych przede wszystkim Zakładów Azotowych Puławy S.A. w Puławach, jednego z największych w Polsce producentów chemii i nawozów azotowych.

Kolzap dysponuje bardzo dużym doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi procesów na bocznicach kolejowych oraz świadczy usługi w zakresie remontów, przeglądów wagonów i lokomotyw, jak również konserwacji i bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej.

Spółka oferuje również usługi doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie zarządzania prywatną infrastrukturą kolejową oraz świadczy usługi kompleksowego zarządzania bocznicami kolejowymi.

Spółka jest certyfikowanym dostawcą usług posiadającym Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.